Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 134

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o izmjeni Monetarnog sporazuma s Kneževinom Andorom i Monetarnog sporazuma s Republikom San Marinom
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave