Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 146

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU I VIJEĆU o reformama i preispitivanjima politika prije proširenja
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Vanjski poslovi
Datum izravne dostave