Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 127

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi i primjeni Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske 1. siječnja – 31. prosinca 2023.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Međunarodna trgovina
Datum izravne dostave