Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 106

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU I EUROPSKOM PARLAMENTU Godišnje izvješće o Uredbi (EU) 2022/1925 Europskog parlamenta i Vijeća o pravednim tržištima s mogućnošću neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru i izmjeni direktiva (EU) 2019/1937 i (EU) 2020/1828 (Akt o digitalnim tržištima)
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Datum izravne dostave