Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 126

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU I VIJEĆU Uspostavljanje ravnoteže u području migracija: pristup koji je pravedan i čvrst
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave