Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 118

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na 58. sjednici Odbora stručnjaka za prijevoz opasnih tvari Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz u pogledu određenih izmjena Dodatka C Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Promet i turizam
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave