Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 113

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Međunarodnog vijeća za žitarice u vezi s pristupanjem Senegala Konvenciji o trgovini žitaricama iz 1995.
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave