Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 111

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave