Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 100

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni uredaba (EU) 2021/522, (EU) 2021/1057, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/1139, (EU) 2021/1229, i (EU) 2021/1755 u pogledu izmjena iznosa financijskih sredstava za određene programe i fondove
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave