Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 109

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Republike San Marino o nekoliko aspekata u području upravljanja granicama
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave