Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 89

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o određenim aspektima skladištenja plina na temelju Uredbe (EU) 2017/1938 Europskog parlamenta i Vijeća
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave