Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 102

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI I EUROPSKOM ODBORU ZA SISTEMSKE RIZIKE Zajedničko izvješće o kretanjima na tržištu EU-a u području usluga zakonske revizije za subjekte od javnog interesa u razdoblju od 2019. do 2021.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave