Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2024) 95

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Kanade i Europske unije o prijenosu i obradi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR)
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Promet i turizam
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave