Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 697

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o odobravanju otvaranja pregovora u ime Europske unije radi sklapanja protokola o provedbi uz Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Cabo Verdea
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Datum izravne dostave