Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 587

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog UREDBE VIJEĆA o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2024., 2025. i 2026. za određene riblje stokove koje se primjenjuju u vodama Unije i, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije te o izmjeni Uredbe (EU) 2023/194 u pogledu dubokomorskih stokova
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave