Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 684

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU I VIJEĆU Izvješće o inicijativama politika EU-a za promicanje ulaganja u čiste tehnologije (Preliminarna procjena mjera koje je EU poduzeo za poticanje ulaganja u čiste tehnologije i učinak američkog Zakona o smanjenju inflacije na ulaganja)
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave