Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 529

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog DIREKTIVE VIJEĆA o transfernim cijenama
Vrsta akta
Prijedlog direktive
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti