Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 681

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u vezi s Odlukom Vijeća EU-a i Albanije za stabilizaciju i pridruživanje o izmjeni njegova poslovnika
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna suradnja i razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave