Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 689

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvoznim dozvolama 2022. u skladu s Uredbom o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave