Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 688

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o dodjeli odstupanja na temelju članka 22. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, podneseno u skladu s člankom 14. stavkom 3. Direktive 93/109/EZ o aktivnom i pasivnom biračkom pravu na izborima za Europski parlament
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave