Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 673

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10154/21 INIT; ST 10154/21 ADD 1) od 13. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Danske
Vrsta akta
Prijedlog provedbenog akta
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave