Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 682

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU u skladu s člankom 5. stavkom 5. i člankom 6. stavkom 10. Uredbe (EU) 2019/942 o sudjelovanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora u provedbi mrežnih pravila i smjernica za električnu energiju donesenih u obliku delegiranih akata
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave