Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 671

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 7772/2022; ST 7772/2022 ADD 1) od 4. svibnja 2022. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Švedske
Vrsta akta
Prijedlog provedbenog akta
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave