Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 686

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE Izvješće Europske unije o dodatnom razdoblju za ispunjavanje obveza u okviru Kyotskog protokola (obvezno na temelju članka 22. Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ i Odluke 13/CMP.1 Konferencije stranaka Kyotskog protokola)
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave