Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 676

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o hrani i sastojcima hrane podvrgnutima ionizirajućem zračenju za 2020. i 2021.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave