Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 687

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na petoj sjednici ad hoc odbora za pravna pitanja i međunarodnu suradnju OTIF-a
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave