Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 664

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o radu odborâ u 2022.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave