Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 662

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE o zapošljavanju ugovornog osoblja 2020. i 2021.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Datum izravne dostave