Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 579

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Regionalnom konvencijom o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla u pogledu donošenja preporuke o upotrebi potvrda o prometu robe izdanih elektroničkim putem
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave