Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 639

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni direktiva 1999/2/EZ, 2000/14/EZ, 2011/24/EU i 2014/53/EU u pogledu određenih zahtjeva za izvješćivanje u području hrane i sastojaka hrane, buke na otvorenom, prava pacijenata i radijske opreme
Vrsta akta
Prijedlog direktive
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave