Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 530

EU oznaka akta
Naziv akta
NACRT IZMJENE PRORAČUNA BR. 4 ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2023. Smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje Ostale prilagodbe i tehnička ažuriranja
Vrsta akta
Ostalo
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave