Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 632

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU COSME Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća za razdoblje 2014.–2020. Izvješće o praćenju za 2020.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave