Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 590

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Treće godišnje izvješće o provjeri izravnih stranih ulaganja u Uniju
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Međunarodna trgovina
Datum izravne dostave