Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 450

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za javnu nabavu u pogledu donošenja njegova pravilnika o postupku izbora predsjednika
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Ostalo
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave