Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 419

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o ovlašćivanju Europske komisije da u ime Europske unije sudjeluje u pregovorima o Konvenciji Vijeća Europe kojom se ukida i zamjenjuje Konvencija o zaštiti okoliša putem kaznenog prava iz 1998. (ETS br. 172), kao i nacrt izvješća s objašnjenjima
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave