Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 406

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog NACRT IZMJENE PRORAČUNA br. 3 ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2023. Ažuriranje prihoda (vlastitih sredstava) i druge tehničke prilagodbe, uključujući uspostavu i financiranje za 2023. novog Instrumenta za jačanje obrambene industrije i europskog akta o čipovima
Vrsta akta
Ostalo
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave