Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 332

EU oznaka akta
Naziv akta
Izmijenjeni prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe Vijeća (EU, Euratom) 2021/768 od 30. travnja 2021. u pogledu provedbenih mjera za nova vlastita sredstva Europske unije
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave