Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 369

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uvođenju digitalnog eura
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Inicijativa Jačanje uloge eura – Program rada EK za 2023.