Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 425

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na godišnjoj konferenciji stranaka Konvencije o zaštiti i upravljanju resursima aljaške kolje u središnjem Beringovu moru te o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/866
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave