Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 398

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća članova Međunarodnog vijeća za masline (IOC) u vezi s pristupanjem Bosne i Hercegovine Međunarodnom sporazumu o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015.
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave