Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 338

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi Instrumenta za Ukrajinu
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Vanjski poslovi
Proračuni i proračunski nadzor
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti