Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 389

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o dodatnim pravilima za Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave