Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 277

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Godišnje izvješće o aktivnostima istraživanja i tehnološkog razvoja Europske unije te praćenju programa Obzor Europa i Obzor 2020. u 2022.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave