Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 611

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o Nacionalnom programu reformi Hrvatske za 2023. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Hrvatske za 2023.
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave