Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 264

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Svjetskom forumu za usklađivanje pravilnika o vozilima Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 13, 16, 24, 41, 49, 51, 54, 75, 78, 79, 83, 85, 94, 95, 101, 109, 110, 117, 127, 129, 134, 135, 137, 153 i 155, o prijedlogu novog pravilnika UN-a o globalnim stvarnim emisijama tijekom vožnje, o prijedlogu izmjene Globalnog tehničkog pravilnika UN-a br. 13. i o prijedlogu novog globalnog tehničkog pravilnika UN-a o laboratorijskom mjerenju emisija iz kočenja lakih vozila
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Promet i turizam
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave