Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 252

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog UREDBE VIJEĆA o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i Republike Kiribatija, s druge strane (za razdoblje 2023.–2028.)
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave