Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 265

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke Vijeća (EU) (ST 12532/21 INIT; ST 12532/21 ADD 1) od 3. studenoga 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Estonije
Vrsta akta
Prijedlog provedbenog akta
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave