Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 244

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Odluke Vijeća 2009/917/PUP u pogledu njezina usklađivanja s pravilima Unije o zaštiti osobnih podataka
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave