Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 238

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Protokola o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Promet i turizam
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave