Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 261

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Crne Gore o operativnim aktivnostima koje provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Crnoj Gori
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave